20220626

Nk 2077 90 kroner Posthorn

 Nk 2077 90 kroner Posthorn

Posten Norge utga en nytt frimerke i verdens eldste frimerkeserie. Det første posthornfrimerket ble utgitt for 150 år siden.

Utgivelsesdag: 17. juni 2022

Motiv: Posthorn med verdi 90 kroner

Verdier: Kr 90

Utgitt i ark à 50 frimerker

Designer: Enzo Finger/Sverre Morken

Opplag: ikke oppgitt - bruksfrimerke

Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
Ingen kommentarer: