20220626

Nk 2069-2070 Posten Norge 375 år

 Nk 2069-2070 Posten Norge 375 år

Posten Norge utga to frimerker 17. januar 2022 for å markere att Posten Norge er 375 år i 2022.


Motiv: Postbud i rødt. Bringbud i grønt

Design: Camilla Kvien Jensen

Foto: Aksel Jermstad / byAksel

Verdi: Kr 19 (innland 20 g) x 2

Utgitt i: Hefte à 10 frimerker (5 av hvert motiv)

Opplag: 570 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
Ingen kommentarer: