20120923

Feilstemplinger fra September 2012 - del 4


39 September 2012 viser dette stemplet:

Eldre maskinstempler fortsatt i bruk

Nesten all post i Norge blir stemplet med de intetsigende Posten Norge  - stemplene.
Her viser to unntak fra Odda og Øksfjord.