20111130

Tysk T - stempel

Viser her utsnitt av et underfrankert brev fra Tyskland mottatt nå i novemeber 2011.

Feilstemplinger fra November 2011 - del 6

Her kan vi notere ny norgesrekord i antall dager  i november måned:

Nytt stempel fra Østlandsterminalen

Dette hender brev blir skadet under postgang. I den forbindelse stempler Posten Norge de ødelagte konvoluttene med et slik stempel:
Rek - brev som aldri kom fram

Ifølge Posten Norge er dette brevet aldri kommet fram til mottaker. Dette fordi brevet gikk som et vanlig brev og kom direkte i postkassa forrige dagen. Dersom vi sporer brevet på posten.no så får vi vite at brevet er levert inn i Sandnes den 24.11.2011. Jeg tror ikke Posten kan svare på spørsmålet:
Hvor er sendingen akkurat nå?Feilstemplinger fra November 2011 - del 5


Det er benyttet feil årstall i dette stemplet fra Oslo. Det riktige skal nok være 2011 istedet for 2000.