20120629

Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 8Her er et par frimerker som er stemplet den 78. juni 2012.