20090331

Feil årstallNK1707 ble utgitt 2. januar 2009. Har idag mottatt et par brev med dette frimerket som er stemplet 30. mars 2008. Vi kan vel ikke skylde på sen postgang i dette tilfellet, da dette frimerket ikke var utgitt for ett år siden. Det dreier seg nok om en feilstilling av dataostemplet fra Posten Norge i Østlandsområdet.