20130327

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 5


35. mars hører med i årets kalender:
Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 5

Her vises to stempler fra henholdsvis Bodø og Tromsø som er ti år for tidlig. Årstallet er 2023 på begge disse stemplene.


20130326

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 4

To nye feilstemplinger fra mars måned. Det ene er stemplet 22. 13. 13 mens det andre frimerket er stemplet 51. mars. 2013.Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 3

Her vises tre frimerker som er stemplet før frimerkene ble utgitt av Posten Norge.
20130311

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 2

Her vises to nye stempler, det ene viser 98. mars 2013 og det andre viser 7. mars 2023.

20130309