20090419

Sture Stork på frimerke
Den 17. april utga Posten på Hamar et personlige frimerke med bilde av Storken Sture.Han er en av de første storkene som har overvintret i Norge. Opplager på dette frimerket er 500 eksemplarer og selges altså på Hamar postkontor.

Bilde av en annen stork tatt i storkelandsbyen Cicoc i Kroatia

Storker på alle hustak