20110216

Feilstemplinger fra Februar 2011 - del 4

Her er et par nye feilstemplinger fra februar 2011.