20200222

Nk 2023 Moss 300 år - nytt frimerke stemplet for tidlig

Den 21. februar ble det utgitt 2 frimerker for å markere by jubileer i 2020. Bergen er hele 950 år i 2020 - og 10. august 2020 er det 300 år siden Moss fikk bystatus av Frederik IV.

Her vises et frimerke som er stemplet to dager før den offisielle utgivelsesdagen. Brevet er stemplet 19. februar og ble mottatt 21. februar 2020.Feilstemplinger fra Februar 2020 - del 1

Her vises et par frimerker som er stemplet 34. februar 2020: