20100301

Enda flere feilstemplinger fra februar 2010

OL er nettopp avsluttet, mens februar ser ikke ut til å være over ennå. Her er et knippe med umulige stemelavtrykk som viser dette: