20201222

Season´s Greetings fra Posten Norge

Den 15. desember 2020 ble dette stemplet tatt i bruk på juleposten. Hyggelig at Posten Norge holder fast ved de gode gamle norske juletradisjonene.
Stemplet var også i bruk den 16. desember.
Stemplet var også i bruk den 17. desember.
Stemplet var ikke i bruk den 18. desember.
Stemplet var også i bruk den 19. desember.
Stemplet var også i bruk den 22. desember.
Stemplet var også i bruk den 23. desember.
Stemplet var også i bruk den 28. desember.
Stemplet var også i bruk den 30. desember.                                                    Danskene ønsker også God Jul
Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 7

 Disse to frimerkene er stemplet 59. desember 2020.Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 6

Det blir spennende å se om vi fortsatt bruker frimerker i 2035. Ut i fra dette bildet kan det se slik ut.