20151223

Feilstemplinger fra Desember 2015 - del 10


Frimerket er stemplet den 39. i 0-måneden.
Feilstemplinger fra Desember 2015 - del 9

Her vises et frimerke som er stemplet 33. desember 2015