20090706

Flere feilstemplinger
Feilstempling august 2009


Feilstempling juli 2009

Feilstempling juni 2009


Ny Terra-skandale?

Terra-skandalen har de fleste hørt om. Terra - selskapet eksisterer fortsatt og jeg viser her er klipp fra et brev som er sendt fra Terra. Som dere ser er det frankert med 0.00 kroner. Posten har oppdaget dette og stemplet brevet med Porto kontrollert - Underfrankert sending.

Vadsø stempler pent!


Vadsø postkontor er kjent for å stemple alle brevene som blir sendt meget pent. Intet unntak denne gangen heller. Brevet fikk jeg for noen uker siden og frimerket er stemplet på utgivelsesdagen: