20090106

Stemplet alt for tidlig


Idag er det 6. januar og dette brevet kom i posten.

Vi kan vel ikke akkurat klage på sen postgang...

Nye frimerker 2. januar 2009 - Ville dyr i Noreg IV

Det ble utgitt flere frimerker 2. januar 2009 - Ville dyr i Noreg IV.I denne serien blir det utgitt 3 nye frimerker.Her viser jeg eksempler på 15,50 kroners frimerket ( NK 1709 ) stemplet den første dagen. 15,5o kroner er portoen på brev mellom 50 og 100 gram innenlands.

Nye frimerker 2. januar - Norsk kunst II

Det ble utgitt frimerker 2. januar 2009 - Norsk kunst II
I serien norsk kunst blir det utgitt 2 nye frimerker.Her viser jeg eksempler på 12 kroneres frimerket ( NK 1707 ) stemplet den første dagen.
12 kroner er portoen på brev mellom 20 og 50 gram innenlands.


Flott Rek-brev stemplet Kaldbakken i Oslo:
Bergen postterminal:

Vestfold postterminal:

Tromsø postterminal: