20130326

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 4

To nye feilstemplinger fra mars måned. Det ene er stemplet 22. 13. 13 mens det andre frimerket er stemplet 51. mars. 2013.Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 3

Her vises tre frimerker som er stemplet før frimerkene ble utgitt av Posten Norge.