20200426

Feilstemplinger fra April 2020 - del 4

I den vanlige kalenderen er det 30 dager i april. Her vises imidlertid to frimerker stemplet 31. april 2020.


Feilstemplinger fra April 2020 - del 3


To nye datoer i april 2020:
Feilstemplinger fra April 2020 - del 2

På et brev som er mottatt nå i april 2020 ser vi at datoen i stemplet er 0. januar 2020: