20110615

Norges frimerke ungdom - personlige frimerker

Norges Frimerkeungdom (NFU) er en paraply- organisasjon for  frimerkeklubber for ungdom i hele Norge. Se http://www.frimerkeungdom.no/ for mer info.

Nfu har utgitt to forskjellige personlige frimerker som vises her.
Feilstemplinger fra Juni 2011 - del 4


Frimerkene er stemplet i år 2047!?