20110528

Feilstemplinger fra Mai 2011 - del 5

Dette frimerket er stemplet i ett år som slutter på 9 ( 2009? )
Men det er litt vanskelig å forklare siden frimerket først var i salg i november 2010.


Feilstemplinger fra Mai 2011 - del 4

Mai måned nærmer seg slutten......