20121117

Årets frimerker 2012

Posten Norge har også  i år utgitt et postkort som viser årets frimerkeutgivelser. Det er i alt 30 flotte frimerker. I tillegg er frimerkene med fly også utgitt i et miniark. Frimerkene med Kong Harald og Dronning Sonja finnes også i et prestisjehefte.


Nk 1833 - 1834 Julefrimerker 2012

To fine julefrimerker ble utgitt den 12. november 2012


NK 1833-1834
Utgivelsesdag: 12. november 2012
Verdier og motiv:
A innland: Snekker Andersen og julenissen
A innland: Nissemor og barna
Illustrasjon: © Hans Normann Dahl / BONO 2012
Design: Kristin Granli
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print.


Nk 1832 Riksantikvaren 100 år

Nytt frimerke ble utgitt den 12 november  
NK 1832

Utgivelsesdag: 12. november 2012

Verdi og motiv:

Kr 15,00: Domkirkeruinene på Hamar

Foto: © Jiri Havran
Design: Inger Sandved Anfi nsen

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print.


Nytt stempel fra Tromsø

Her vises et nytt stempel i fra Tromsø med teksten TROMSØ PTM.
PTM er trolig forkortelse for Postterminalen.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 2

Frimerket med Sondre Lerche ble utgitt tidligere i høst. Men her vises frimerket stemplet i år 2000.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 1

Her er 34 og 38 november. Det betyr at det fortsatt er lenge å vente til jul!


Feilstemplinger fra Oktober 2012 - del 6


52. oktober viser dette stemplet.