20120919

NK 1829-1830 Personjubileer


NK 1829-1830 Personjubileer

Nummer: NK 1829-1830 Personjubileer
Utgivelsesdag:  14 september 2012
Verdier og motiv: Kr 14,00: Knud Knudsen - bokmålets far
Kr 15,00: Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe - eventyrsamlere
Design:  Enzo Finger Design
Trykkmetode:  Offset
Trykkeri:  Joh. Enschedé Security Print.
Opplag:   500 000 av hvert frimerke


NK 1828 Norsk Sykepleierforbund 100 år


Nummer: NK 1828 Norsk Sykepleierforbund 100 år
Utgivelsesdag:  14. september 2012
Verdi :  Kr 13,00
Motiv: Sykepleie før og nå
Foto:  © Per Svensson/Aftenposten, © Gorm Kallestad/Scanpix
Design:  Sverre Morken
Trykk:   Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
Opplag:   500 000 


NK 1824-1827 Norsk populærmusikk IV - Mannlige artister


NK 1824-1827 Norsk populærmusikk IV - Mannlige artister

Fire nye frimerker ble utgitt i denne serien den 14. september 2012.

Nummer:  NK 1824-1827
Dato:   14. september 2012
Motiv:   Sondre Lerche, Ole Paus, Åge Aleksandersen, Morten Abel
Design:  Madeleine M. Karlstrøm
Verdi:   Kr 9,50 (A-post innland)
Opplag:  2 602 500 av hvert frimerke
Type:   Fire selvklebende frimerker etter hverandre  i rull på 100 frimerker
Trykk:   Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland