20101230

Porto kontrollert - nytt opplag av denne etikketen


Denne etikketten er kommet i et nytt opplag på bare 1000 stykker i november 2010.
Disse etikketene er sjelden å se. Stort sett er det bare det vanlige stemplet med tilsvarende tekst som er i bruk.


Feilstemplinger fra Desember 2010 - del 4

Husk at desember ikke er over før du har fått med deg disse datoene!