20160131

Northug og Berger utenfor landslaget? - variant


Disse to frimerkene mangler teksten NORGE på høyre side av frimerkene.


Northug og Berger - variant gul stripe


Disse to frimerkene har en gul horisontal fargestripe over frimerkene.

Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 8

Ikke så mye å sette fingeren på her, bortsett fra at vi fortsatt bare er i januar 2016. Frimerket er stemplet i november 2016.

Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 7

Her vises frimerker som er stemplet 73, 83 og 84. januar 2016.


Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 6


Her vises frimerker som er stemplet 35, 49 og 53. januar 2016.

Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 5

Her vises frimerker som er stemplet 32 og 53. januar 2016 ved Bergen Postterminal.
Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 4

Jeg har grunn til å tro at disse frimerken er stempet ved Bodø Postterminal.
Som du ser så flyr tida fort om dagen....


Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 3

Her vises et frimerke som satt på et brev som ble mottatt i januar 2016. Men stemplet viser faktisk at det er stemplet i 2002.