20201229

Udatert julehilsen fra Posten Norge

Dette stemplet er observert brukt to dager tidligere i desember, men da med dato.

Lille julaften ble datostemplet byttet ut med bølgelinjer og da ble resultatet slik: