20111015

Tubfrim med gode tilbud

Samler du frimerker er Tubfrim en sikker levrandør til din samling. Legg spesiellt merke til månedens tilbud med personlige frimerker. Disse er ikke lette å få tak i, men her har du mulighet for å skaffe deg mange for en billig penge. Se www.tubfrim.no