20120212

Nytt stempel med enhetsnummer i Sogndal


Dette frimerket er stemplet den 8. februar 2012 - 503110 Sogndal Postkontor.

I følge mine opplysninger et postnummeret til Sogndal 6856.
 503110 refererer til det såkalte enhetsnummeret som hvert poststed har fått.


Atlanterhavsveien

En av Norges flotteste veier er å finne i Møre og Romsdal. Du finner mer informasjon om denne spektakulære veistrekningen her:

Feilstemplinger fra Februar 2012 - del 1

Den første dagen i februar er tydeligvis 0. februar:

Feilstemplinger fra Januar 2012 - del 6


Januar var ikke over før vi fikk med oss 32. og 42. januar.