20100228

Godt Nytt År 2011Litt tidlig å ønske Godt Nytt År kanskje? Ikke ifølge dette klippet som viser en avstempling fra februar 2011.