20161030

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 9


Frimerket er stemplet 25. 00. 2016 


Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 8


Her er et frimerke som allerede er stemplet i 2024.
Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 7

Frimerket er stemplet den 35. dagen i mai 2021 kan det se ut som.