20110123

Posten Norge står på seint og tidlig

Dette frimerket ble som kjent utgitt den 3. januar 2011.
Det første bildet viser frimerket som er stemplet for tidlig, nemlig i 2010.Det andre er stemplet i 2012!

 Stemplet 11 måneder før frimerket ble utgitt.
Stemplet til neste år:
Nytt stempel fra Østlandsterminalen

Den er 26. mars 2010 ble et nytt stempel fra Østlandsterminalen tatt i bruk. Den 14 januar 2011 ble det observert en endring på dette stemplet. Til venstre for bølgelinjene er der en A samt teksten Prioritaire Par Avion

Denne ekstra teksten er vel strengt tatt unødvendig. All innenlands post som ikke er merket med B / B - Økonomi er å betrakte som A - Prioritaire. Det er bare post til utlandet som skal merkes med A - Prioritaire. 

Feilstemplinger fra Januar 2011 - del 2


Dette frimerket er feilaktig blitt stemplet med datoen 24.01.2011 i Oslo
(den 24. januar er først imorgen når dette skrives).
Men feilen er oppdaget. Stempelavtrykket på frimerket er rettet til den 14, mens det andre avtrykket er krysset over.
Rett dato den 14.01.2011 er blitt påført til slutt.


 

Feilstemplinger fra Januar 2011 - del 1

Mange nye feilaktige innstilte datostempler i bruk så langt denne måneden:


NK: 1777 - 1778 Ville dyr i Norge VI Isbjørn og Moskus

To nye frimerker ble også utgitt samme dag:


Utgivelsesdag: 3. januar 2011

Verdi og motiv:kr 17,00: Isbjørn (Ursus maritimus)


kr 27,00: Moskus (Ovibos moschatus)

Design: Inger Sandved Anfinsen

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland

Nk 1776 Norges Idrettsforbund 150 år

Den 3. januar ble det utgitt et frimerke for å markere at Norges Idrettsforbund er 150 årNK: 1776  Utgivelsesdag: 3. januar 2011

Verdi og motiv: kr 14,00: ”Idrettsglede”, billedmontasje over norsk idrettsliv. Vi ser både Grindheim og Moa fra Drillos og kombinertløperen Magnus Moan.

Design: Geir Henriksen, Blæst Design

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland