20220602

Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik tagging

Det viser seg at disse fire frimerkene forekommer i fire forskjellige taggingsvarianter.

I følge Posten Norge skyldes variasjonen en feil ved trykkeriet i Nederland. Det er et deteksjonskamera på maskinen som lager de små rullene som har kommet ut av posisjon. Dette medfører at maskinen stadig forsøker å rette seg selv, som igjen gjør lengden på merkene forskjellig. 


Det er altså observert 4 forskjellige lengder / tagginger. 


De lengste frimerkene er tagget 15 1/2, mens de korteste er tagget 16 1/4.

De er flest av frimerkene som er tagget 15 3/4 x 14 1/2.

De sjeldneste er de lengste og de korteste frimerkene. Begge disse forekommer i omtrent i 8 til 9 % av de undersøkte frimerkene.

Her vises en tabell som viser prosentvis fordeling på de ulike variantene.