20220130

Feilstemplinger fra Januar 2022 - del 2

Feilstemplinger fra Januar 2022 - del 2

Dette frimerket er stemplet 35. januar 2022.Feilstemplinger fra Januar 2022 - del 1

Feilstemplinger fra Januar 2022 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 34. januar 2022.
20220118

Norske varianter - 2022-03 - Nk 2035 - Frimerkehunden Altea - delvis manglende gulfarge.

Norske varianter - 2022-03 - Nk 2035 - Frimerkehunden Altea  - delvis manglende gulfarge.

Frimerke med delvis manglende gulfarge

                                        Frimerke med delvis manglende gulfarge til venstre

Disse frimerkene er funnet på et brev som er mottatt  i januar 2022. Frimerket  til venstre mangler gulfarge på store deler av venste del og resultatet gir en klarere blå farge på både skrift og bakgrunn sammenlignet med originalen.

Det er limrester på høyre side av merket og dette stammer fra etikketten som har forseglet frimerkerullen som merkene kommer fra.


Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Denne varianten er ikke registrert i Norgeskatalogen 2022.


Norske varianter - 2022-02 - Nk 1925 og 1926 - Ungdoms - OL - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2022-02 - Nk 1925 og 1926  - Ungdoms - OL - manglende gulfarge.Frimerke med manglende gulfarge


                                                        Frimerke med manglende gulfarge


Disse frimerkene er funnet på et brev som er mottatt  i juni 2018. Begge frimerkene mangler gulfarge.  Den siste ringen i OL-ringene er knapt synlig.


Tidligere har vi hørt at varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print. Disse to frimerkene er utgitt i hefte.


Disse to variantene er ikke registrert i Norgeskatalogen 2022.

Norske varianter - 2022-01 - Nk 1806 - Norsk kunst - Branntomt - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2022-01 - Nk 1806  - Norsk kunst - Branntomt - manglende gulfarge.


Frimerke med manglende gulfargeFrimerke med manglende gulfarge til høyreDisse frimerkene er funnet på et brev som er mottatt  i oktober 2018. Frimerket  til høyre mangler gulfarge og resultatet gir en et blekere frimerke sammenlignet med originalen.


Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Denne varianten er ikke registrert i Norgeskatalogen 2022.20220116

Årets frimerkeprogram 2022

Årets nye frimerker i 2022

3. januar 2022 – Roald Amundsen 150 år To frimerker i ark.

17. januar 2022 Posten 375 år To frimerker i hefte.

22. april: Eventyr og sagn, kunstner/designer: Wictoria Nordgaard/Camilla Kvien Jensen. To frimerker i hefte.

22. april: Kongelige jubileer, kunstner/designer: Trond Bredesen, Camilla Kvien Jensen. Fire frimerker i rull.

17. juni: Posthorn, kunstner/designer: Enzo Finger / Sverre Morken. Ett frimerke i ark.

17. juni: Love Is Love, kunstner/designer: Camilla Kvien Jensen. Ett frimerke i ark.

1. oktober: Norges arktiske universitetsmuseum 150 år, kunstner/designer: Martin Mörck. To frimerker i miniatyrark.

1. oktober: Forskning, innovasjon, teknologi, kunstner/designer: Enzo Finger. To frimerker i hefte.

1. oktober: Posthornfrimerker 150 år, kunstner/designer: Enzo Finger. Ett frimerke i miniatyrark.

11. november: Tema ikke bestemt (forslag mottas med takk), kunstner/designer: Camilla Kvien Jensen. Ett frimerke i rull.

11. november: Julefrimerker - Pepperkakehus - kunstner/designer: Camilla Kvien Jensen. Fire frimerker i hefte.
Nk 2067-2068 Roald Amundsen - 150 år

Det er 150 år siden Roald Amundsen ble født i Borge i Viken. I den forbindelsen har Posten Norge utgitt to nye frimerker den 3. januar 2022.
Nk 2067-2068 Roald Amundsen - 150 år 

Motiv: Innland 100 gram (28 kroner i 2022): Roald Amundsen.

I bakgrunnen Amundsen på isen og ruta hans mot Sydpolen

46 kroner: Roald Amundsen og luftskipet Norge.

I bakgrunnen kartutsnitt over Nordpolen og den nordlige halvkula 


Design: Magnus Rakeng

Verdier: Innland 100 gram som er 28 kroner i 2022, kr 46 kroner

Utgitt i: Ark à 50 frimerker

Opplag: Kr 28 : 545 000 frimerker og Kr 46: 345 000 frimerker

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Nye portotakster 2022

 Nye portotakster 2022


Det ble en ny beskjeden økning i portotakstene fra nyttår. Prisen for å sende et brev øker med bare 1 kroner fra 18 til 19 kroner fra 1. januar 2022.                                                                kilde www.posten.no