20220118

Norske varianter - 2022-03 - Nk 2035 - Frimerkehunden Altea - delvis manglende gulfarge.

Norske varianter - 2022-03 - Nk 2035 - Frimerkehunden Altea  - delvis manglende gulfarge.

Frimerke med delvis manglende gulfarge

                                        Frimerke med delvis manglende gulfarge til venstre

Disse frimerkene er funnet på et brev som er mottatt  i januar 2022. Frimerket  til venstre mangler gulfarge på store deler av venste del og resultatet gir en klarere blå farge på både skrift og bakgrunn sammenlignet med originalen.

Det er limrester på høyre side av merket og dette stammer fra etikketten som har forseglet frimerkerullen som merkene kommer fra.


Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Denne varianten er ikke registrert i Norgeskatalogen 2022.


Ingen kommentarer: