20130327

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 5


35. mars hører med i årets kalender:
Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 5

Her vises to stempler fra henholdsvis Bodø og Tromsø som er ti år for tidlig. Årstallet er 2023 på begge disse stemplene.