20171126

Feilstemplinger fra November 2017 - del 5

Disse frimerkene er stemplet 32. november 2017

Feilstemplinger fra November 2017 - del 4

Disse frimerkene er stemplet 31. november 2017. Som kjent er det bare 30 dager i november. 
Riktig adresse - ny etikett

Her vises en ny etikett med teksten "Vennligst informer avsender om din riktige adresse." Den er første gang observert i november 2017. Det er Posten Norge som setter denne etiketten på brev som har en adresse som er feil eller ufullstendig. 
Det finnes en annen etikett som brukes når feil postnummer er blitt brukt. Feil eller ufullstendig adresse fører til endel ekstraarbeid for Posten Norge. Det er derfor viktig at riktig adresse brukes :-)20171118

Årets frimerker 2017

Årets frimerker 2017Posten Norge har også  i år utgitt et postkort som viser årets frimerkeutgivelser.  Det er i alt 24 flotte frimerker og ett miniatyrark.  Frimerkene med de norske bilene finnes også i et prestisjehefte.  Prestisjeheftet inneholder fire eksklusive frimerkeark som kun finnes i prestisjeheftet. For å sikre en komplett samling må også dette heftet være med. Det er kun utgitt 3000 hefter.  

I tillegg kommer et frimerke som er utgitt tidligere i 2009. Men 2017 - utgaven har forskjellig vannrett tagging og er således å betrakte som et nytt frimerke.
Se http://stamps2u.blogspot.no/2017/10/nk-1708-radyr-nytt-frimerke-i-2017.html
Frimerkeprogrammet for 2018

Posten Norge vil utgi følgende frimerker i 2018:


02.01. Fugler Rull Kr 14 – kr 21 – kr 48 

16.02. Bouvetøya Ark Kr 24 – kr 38 

20.04. Personlige frimerker Ark Kr 14 – kr 18 
20.04. Bruer (Europafrimerker) Miniatyrark Kr 18 
20.04. Fisk (Nordenfrimerker) Ark Kr 18  
20.04. Norges Musikkorps Forbund 100 år Hefte Kr 14 – kr 14 

15.06. Gunnar Sønsteby 100 år Ark Kr 24 
15.06. Den Norske Turistforening 150 år Hefte Kr 14x2 – kr 18x2 
15.06. Fløibanen 100 år Rull Kr 14 – kr 14 

29.08. Kongeparets gullbryllup Miniatyrark Kr 50 

06.10. Postnummer 50 år Ark Kr 24 

09.11. André Bjerke 100 år og Hans Børli 100 år Ark Kr 21 – kr 38 
09.11. Julefrimerker Hefte Kr 14 – kr 14 

Allerede nå er det lagt ut bilder av noen av neste års frimerker. Du kan se disse herNk 1972-1973 Julefrimerker 2017

Posten Norge utga frimerker som passer fint til juleposten i år den 10. november. 


Nk 1972-1973 Julefrimerker 2017
Dato: 10. november 2017
Verdier og motiv: A innland: Julenatt på landet A innland: Julenatt i byen
Design og illustrasjoner: Ragnar Aalbu
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag: 3 130 000 av hvert frimerke

Nk 1970 -1971 Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund

Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund 1918-2018

Nk 1970-1971
Dato: 10. november 2017
Verdier og motiv:
Kr 20: Tomme snakkebobler 
Kr 20: Det internasjonale tegnet  «I love You»
Design og illustrasjoner: Trond Nordahl
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag: 200 000 av hvert frimerke


Feilstemplinger fra November 2017 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 93. november 2017

Feilstemplinger fra November 2017 - del 2

Dette frimerket er stemplet 45. november 2017


Feilstemplinger fra November 2017 - del 1

Dette frimerke er stemplet i 2016. Frimerket ble imidlertid først utgitt i januar 2017.
Feilstemplinger fra Oktober 2017 - del 14

Disse frimerkene er stemplet i oktober 2015. Dette er lenge før frimerkene ble utgitt.

Frimerke stemplet 8150 Gjerøy


Gjerøya  også kalt Gjerdøya, er ei øy i Rødøy kommune i Nordland. Øya har et areal på ca. 9,1 km²
Landpostbudet på øya er en av de få som forsatt har stedsnavnet i stemplet som benyttes.