20130511

Feilstemplinger fra Mai 2013 - del 2

Mai 2013 strekker seg foreløpig fra 0. til 59. mai

Feilstemplinger fra Mai 2013 - del 1

To stempler som umulig kan være riktige: