20120731

Feilstemplinger fra Juli 2012 - del 2

Disse to brevene er stemplet i den 17. måneden i år med stemplet Posten Norge L15. 
Dette stemplet brukes i Stavanger.


Nytt stempel fra Brønnøysund

Posten i Brønnøysund har skaffet seg et stempel med postnummer og stedsnavn

8901 Brønnøysund

Feilstemplinger fra Juli 2012 - del 1

Juli er snart over selv om Posten Norge ser ut til å strekke årets juli litt lenger enn vanlig.


Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 9

39. juni er datoen på dette stemplet: