20130122

Feilstemplinger fra Januar 2013 - del 2

Her vise to datoer som er litt uvanlige; 33. januar og 88. januar.