20161109

Frimerkeutstilling i Drammen - Drafnia 2016


Drammens Filatelist-Klub arrangerer den regionale frimerkeutstillingen Drafnia 2016 i Drammen 11. - 13. november i år.
Utstillingen finner sted i Bragernes Menighetssal, Kirkegata 7 (rett nedenfor Bragernes Kirke).
  • Over 80 rammer med samling
  • 8 Handlere med stand
  • Posten Norge med særstempel og nye frimerker
  • DFK med lokale frimerker
  • Foredrag 
  • Møte i Skipspostgruppen
  • Kafe


VELKOMMEN TIL DRAMMEN !
Detaljert program og oversikt finnes på  http://www.drammens-fk.com

Blant de utstilte samlingene vil du også se en samling med feilstilte datostempler fra 2015.
Mange av disse er også vist på denne bloggen.

Året rundt med Posten Norge 2015 utstilt på Drafnia 2016.