20200818

Feilstemplinger fra August 2020 - del 2

August 2020 blir også en laaang måned. Stemplet viser 41.august 2020.

Feilstemplinger fra August 2020 - del 1

Her er noen frimerker som allerede er stemplet i 2022. Det blir spennende å se hvordan situasjonen er to år frem i tid med hensyn til Korona-situasjonen. Nk 2036 Carl Nesjar 100 år

Den 14. august 2020 ble det gitt ut et nytt frimerke for å hedre kunstneren Carl Nesjar.

Nk 2036 Carl Nesjar 100 år
Motiv: Fontene-modell
Designer: Madeleine M. Karlstrøm
Foto: Tinius Greve
Verdi: Kr 27
Utgitt i: Ark à 50 frimerker
Opplag: 275 000 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 


Førstedagsstemplet i Oslo 14, august 2020Frimerket er stemplet 1. dag