20220430

Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik lengde / tagging

 Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik lengde / tagging

Utgivelesdag er 2. oktober 2021

Motiv:

Atlanta model 1927

Mustad Folkescooter, model 1954

Raufossmopeden, model 1964

Tempo Corvette 300 model 1970

Alle disse fire frimerkene er å finne i flere utgaver der lengden på frimerket varierer. Det er observertet frimerker som er ca. 1,5 mm kortere enn orginalen. Det ser ut som om antall tagger er likt og dermed er den horisontale taggingen forskjellig.


Bildene viser eksempler på frimerker med ulik lengde.