20120403

Feilstemplinger fra Mars 2012 - del 6

Her er to nye bilder som viser frimerker som er stemplet henholdsvis 5. april 2003 ( skulle ha vært 29. 03. 2012) og 51. mars 2012.