20121127

Enda et nytt stempel fra Tromsø

For noen dager siden viste jeg et nytt Tromsø - stempel. Her kommer et lignende stempel men nå med teksten Til Kontroll. 
Det er nok snakk om underfrankerte sendinger som Posten Norge vil kreve inn betaling for porto i ettertid.Feilstemplinger fra November 2012 - del 8

Stemplet 33 NOV 2012Stemplet med et linjestempel 35 NOV 2012Feilstemplinger fra November 2012 - del 7

Det er ikke bare Asbjørnsen og Moe som forteller eventyr. Her prøver Posten Norge seg på en liten eventyrfortelling også. Dette frimerket ble utgitt den 14. september 2012. Men som du ser er begge disse frimerkene stemplet lille julaften 2011.