20120826

Nk 1811 - Sonja Henie med variant

Den 13. april 2012 ble dette frimerket som viser Sonja Henie utgitt.
Her vises et frimerke med forskjøvet trykk. Vi ser at teksten A innland er forskjøvet et par millimeter oppover og tangerer den øvre kanten på dette frimerket.

Helpost konvolutt med speilvendt motiv

Posten Norge selger konvolutter med forhåndsbetalt porto. Motivet på disse er Opera - bygget i Oslo.
Her vises baksiden av en slik konvolutt som har fått et speilvendt motiv i tillegg til det rettvendte på forsiden.

Feilstemplinger fra August 2012 - del 3

Her er frimerker stemplet 1, 9 og 12 år for tidlig.

Feilstemplinger fra August 2012 - del 2

Posten Norge ligger ofte i forkant. Her er frimerker  som er stemplet i oktober ( 35 !)  og november i år.

Feilstemplinger fra August 2012 - del 1

Denne måneden strekker seg i år fra 0. til 79. august: