20110402

Gjøvik 150 år

Gjøvik fikk bystatus i 1861 og er tuftet på industrien som startet langs Hunnselva. Kommunen har i dag ca. 27.000 innbyggere og er den største av de tre bykommunene rundt Mjøsa. Ca. 17.000 av innbyggerne bor i sentrumsområdet, og Gjøvik er den 20. største av norske bykommuner.
( hentet fra http://www.naeringsradet.no/kommuner/gjovik.php )


I forbindelse med jubileet er det utgitt et helpostkort som viser Skibladner - huset. Det er også utgitt et personlig frimerke med motiv av logoen for byjubileet.

Nedgradert posthistorisk godbit fra Bodø


For snart en måned siden skrev jeg om dette stemplet fra Bodø. Se http://stamps2u.blogspot.com/2011_03_08_archive.html

Stemplet har vært i bruk i hele perioden fram til 25. mars og nå har tellenummert kommet opp i nesten 11000.

Vi kan vel ikke kalle dette for en posthistorisk godbit lenger siden det er så mange av disse stemplene nå.Nr 010933 - Jeg regner med at det er gevinst på dette nummeret siden det slutter på 33!Den 26 mars var tellenummeret borte.


Porto kontrollert - nytt mindre stempel

Den 24. mars ble det nederste stemplet med teksten
Porto kontrollert Underfrankert sending observert for første gang.
Det gamle stemplet er litt større.


To forskellige stempler


Ikke særlig Smart Post
Det er ikke nødvendig å tilleggsfrankere de ferdigfrankerte Smart Post konvoluttene.
Det er ingen øvre vekt-grense for disse, så i dette tilfellet var det unødvendig å bruke dette 17- kroners frimerket.Feilstemplinger fra Mars 2011 - del 5

Her kommer et par nye klipp med merkelige datoer: