20121219

Tidlig jul i år

I følge Posten Norge har julaften vært allerede:


Feilstempling fra Sverige

Det ser ut som også svenskene sliter litt med å sette riktig dato nå i julestria. Disse frimerkene er stemplet den 33. desember i Gøteborg.
Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 4

Det er flere ting som ikke stemmer med dette stemplet:

Nytt stempel fra Flatanger

I Flatanger i Nord  - Trøndelag har de fått et eget stempel med stedsnavn. Det er slik vi frimerkesamlere liker det. De fleste andre stedene bruker fortsatt de intetsigende stemplene med Posten Norge. Jeg oppfordrer Posten Norge til å skaffe gode stempler med det aktuelle stedsnavnet slik at vi ser hvor det enkelte brevet er sendt fra.
20121216

Nytt stempel fra Hokksund


Her vises et nytt stempel fra Hokksund Postkontor.
Fram til nå har det ikke vært vanlig å ha med Posten Norge i teksten på stemplene som brukes på de enkelte postkontorene.

Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 3

Dette frimerket er stemplet i år 2023:

20121210

Nytt stempel - P.P. Porto Betalt

Her vises et nytt stempel med teksten P.P. PORTO BETALT og med dato 7. desember 2012.
20121209

Årets julemerker


Norske Kvinners Sanitetsforening startet i 1906 å selge julemerker for å skaffe midler til "julemerkehjem", beregnet på sommeropphold for tuberkulosetruede familier. Fortsatt utgir NKS slike julemerker og her vises årets utgave:


 Norges Blindeforbund utgir også egne Julemerker:
Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 2

Desember 2012 ser ut til å bli en lang måned....


Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 1

Her er to frimerker som er utgitt etter at frimerkene er stemplet.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 10

Jeg har tidligere vist et frimerke som var stemplet den 31. November 2012. Her kommer et annet eksempel fra denne dagen som ingen av oss har opplevd. Denne gangen er det et Rekommandert brev som er stemplet i Oslo den 31. November 2012.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 9

Her er et par frimerker som er stemplet 59. November 2012: