20130203

Posten Norge i blått


Vanligvis er Posten Norge stemplene å finne i sort. Her vises stemplet med blå farge.
Feilstemplinger fra Januar 2013 - del 3

Siden jeg allerede har vist et stempel fra 33. januar, så er det jo naturlig at 32. januar også er i bruk.