20231227

Nye portotakster 2024

 Nye portotakster 2024

Det ble en ny beskjeden økning i portotakstene fra nyttår. Prisen for å sende et brev øker med bare 2 kroner fra 21 til 23 kroner fra 1. januar 2024. På ett år har portoen steget med 3 kroner - dvs 15 % 


                                                                kilde: www.posten.noFeilstemplinger fra desember 2023 - del 3

Feilstemplinger fra desember 2023 - del 3

Her vises et frimerke som er stemplet 57. desember 2024


57. desember 2024

Feilstemplinger fra desember 2023 - del 2

Feilstemplinger fra desember 2023 - del 2

Her vises noen frimerker som er stemplet 47. desember 2024

47. desember 2024

Feilstemplinger fra desember 2023 - del 1

Feilstemplinger fra desember 2023 - del 1

Her vises et frimerke som er stemplet 43. desember 2023