20171231

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 11

Her et Posten Norge tidlig ute, faktisk ti år for tidlig. 
Frimerket er stemplet 7. desember 2027.