20140323

Vikingene kommer på frimerke

Den 28. april vil Posten Norge utgi disse tre frimerkene med viking -motiv:

Vikingkvinne foran langhuset på Lofotr Viking-museum og bronsespenne fra Gudbransdalen
Vikinger i kamp og detalj av vikinghjelm fra Ringerike
Vikinghjelmen er en del av Gjermundbofunnet i Haugsbygd like ved Hønefoss.


Gjermundbofunnene
I 1943 ble en langstrakt haug avdekket i Ringerike. Det viste seg å være en høvdingegrav fra siste halvdel av 900-årene. Graven inneholdt både hjelm, brynje og sverd og er blant de fineste vikingfunn vi har i Norge. 

Vikinghøvdingen hadde vært ute i verden, blant annet på vikingferd i Østerled. 
Våpnene som ble funnet ved Gjermundbo i 1943 var antagelig laget på Gotland,
til og med spillebrikker ble funnet. På den tida var det de som hørte til de øverste samfunnslag som kunne drive med slik tidtrøyte.

 Kilde: Pilegrimsleden utgitt av Ringerike kommune. Forfatter: Hilde Bendz


Vikingskipet "Draken Harald Hårfagre"