20090615

12. juni 2009 Kulturminneåret - 2 nye frimerker

De som levde i forrige århundre husker kanskje disse røde telefonkioskene. På det meste var det rundt 6000 av de i Norge, Nå er det bare 100 igjen og disse er faktisk vernet.
Her er et bilde som viser NK1727 stemplet på utgivelsesdagen:
12. juni 2009 Ubåtvåpenet 100 år - 2 nye frimerker

Den 12. juni ble det utgitt to nye frimerker i forbindelse med at det er 100 år siden Norge fikk sin første ubåt. Det ene frimerket har verdi 14,50 kr. Dette frimerket blir ikke lett å få tak i, da denne portosatsen kun dekker B-post sendinger mellom 50-100 gram. Dette er sendinger som svært sjeldene å se. Det andre frimerket dekker en vanlig portosats for A-post innenlands for sendinger mellom 50 - 100 gram. Jeg viser her noen eksempler som er stemplet utgivelsesdagen.

20090612

Nytt frimerke stemplet for tidlig

Idag har jeg mottatt et brev som er stemplet 10.06.09 Posten Norge X22. Dette stemplet brukes i Tromsø. Det som er spesiellt er at frimerket først ble utgitt idag den 12.06.09. Frimerket er derfor stemplet to dager før den offisielle utgivelsesdagen.